Wat is Social Media Marketing?

Social Media Marketing is een marketing techniek waarbij social media worden ingezet met als doel marketing (communicatie) doelstellingen te realiseren.
Het is een interactieve vorm van marketing gericht op het aangaan van een dialoog.


Over het algemeen geldt dat mensen zich identificeren met bedrijven die dichtbij hen staan.
Dat wil zeggen dat men zich met het bedrijf kan identificeren.
Om dit te bereiken moet de boodschap echt zijn, eerlijkheid duurt het langst.

Verder moeten de sociale media een centraal onderdeel zijn van de marketingactiviteiten.
Integratie in verschillende media zoals website, nieuwsbrief, verkoopondersteunende materialen e.d. is dus van belang.
Tevens kan het ook deel uitmaken van innovatie, klanten kunnen helpen met het ontwikkelen van nieuwe producten.
De activiteiten worden uitgevoerd door een representatief team met achtergrond.
Je kunt niet zomaar van alles gaan doen.

Er is een doel en dat wordt door iedereen gecommuniceerd.
Tevens dient Social Media Marketing uitgevoerd te worden binnen verschillende kanalen.
Het is een compleet plaatje, niet slechts alleen twitter.
Ten slotte geldt dat Social Media Marketing niet voor elke branche, bedrijf of bedrijfscultuur is weggelegd.
Dat is verder niet erg want het is slechts een middel, er zijn ook andere marketing technieken die resultaat boeken.

Wat is Social Media>

Social Media zijn online platforms waarop gebruikers zonder professionele tussenkomst in staat zijn de content te verzorgen.
Voorbeelden hiervan zijn het plaatsen van een bericht, video fragment, audio bestand, reactie of foto.

Voorbeelden van Social Media zijn:

  • Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Youtube